Hjem

 

 

Grasrotandel.

 

Ønsker du å gi oss din Grasrotandel?

 

Ta med deg tippekortet og gå til en funksjonær, si at du ønsker å knytte deg til Norsk Lapphundklubb avd. Trøndelag med nummer 913 002 237. Da ordner funksjonæren reste.n Eller så kan du sende en sms med: Grasrotandelen 913 002 237 til 2020, tjenesten er gratis. Dette forutsetter at mobilnummeret er registrert på kundeforholdet hos Norsk Tipping.

Klubben vil da få 5% av din spillinsats. Vi takker på forhånd.

_____________________________________

 

 

 

 

 

 

Velkommen til årsmøte!

 

I år kjører vi årsmøte og medlemsmøte på

Egon Stjørdal, i eget møterom der.

Styret spanderer pizza etter årsmøtet:)

 

Dato: Søndag 11. desember kl 17.00

 

Innkalling er sendt ut på mail til medlemmer,

og delt i lapphund-facebookgrupper.

 

Alle verv på valg utenom leder!

 

 

Forslag til saker og verv til årsmøtet sendes: lapphund.trondelag@ klubb.nkk.no

Månedens hund

November

"Kanda"