Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon til klubben

 

Norsk Lapphundklubb avd. Trøndelag

Postboks 9916

7479 Flatåsen

 

Mail til klubben: lapphund.trondelag@klubb.nkk.no

 

-------------------------

 

Styret 2015/2016 består av:

 

Leder: Janne Rolstadaas

 

Nestleder:

 

Sekretær: Therese Solberg Aas

 

Kassere: Therese Solberg Aas

 

Styremedlem: Marthe Brenne Wolden

 

Varamedlem: Liv Vesterheim

 

Varamedlem:

 

Valgkomite: